IT Rådgivning

Aarhus IT RådgivningKvalificeret IT rådgivning

Beslutninger omkring indkøb og drift af IT udstyr kan have afgørende indflydelse på din virksomhed og de resultater, I ønsker at opnå.

Aarhus IT Service ApS tilbyder kompetent IT rådgivning med henblik på optimering af jeres IT-forretningsgange. Rigtig vejledning vil kunne effektivisere jeres arbejdsgange samt reducere firmaets udgifter til mandtimer, hardware og software.

Aarhus IT Service ApS rådgiver i små og store IT-spørgsmål. Vi løser akut opståede enkeltopgaver, eller du kan bestille os til en total kortlægning og IT-analyse af jeres arbejdsgange og processer.

Vi tilbyder en grundig gennemgang af jeres eksisterende servere og netværk. Vi foretager en vurdering af risiko for tab af data, og vi kan sikkerhedsanalysere jeres rutiner omkring vedligeholdelse af software, antivirus og firewalls.

På baggrund af vores IT-analyse fremkommer vi med et konstruktivt løsningsforslag – indeholdende ideer til rationelle ændringer, der vil medføre besparelser.

Kontakt os